X

Kunststoff und Gummi

Tillverkning av plast- och gummidetaljer med alla förekommande metoder.