X

Hållbarhet/Miljö


Miljöpolicy

 

Hugmas verksamhet är trading med komponenter och delmontage.

Hugma AB ska i sin verksamhet sträva för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning mellan kvalitet och ekonomi.

Vi skall uppfylla gällande lagar och förordningar och minimera skadliga miljöeffekter och hälsorisker genom ett ständigt pågående förbättringsarbete. 

Vi skall arbeta med förebyggande av föroreningar.

Vi skall tillhandahålla produkter som är valda med beaktande av miljöaspekter.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Se vår Code of Conduct här:

Code of Conduct SWE/ENG

 

Se våra certifikat här:

Certificate SE007145 14k SWE

Certificate SE007145 14k ENG