X

DIN LEGOSPECIALIST

MED KVALITET I FOKUS

SKAPAS EN TRYGGHET HOS DIG SOM KUND

Kvalitet

Vi jobbar ständigt med att förbättra vårt kvalitetsarbete. Alla våra leverantörer är kvalitétssäkrade enligt ISO 9001.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer och har en egen noggrann kontroll av de produkter vi  levererar till kund. Sedan 2004 är även Hugma certifierade enligt ISO 9001. 


Se våra certifikat här:

Certificate SE009340 9k


Kvalitetssäkring


Att säkerställa att detaljer/leveranser håller hög och jämn kvalitet och levereras i rätt tid ser vi som högsta prioritet. Tillsammans med kund görs kontraktsgenomgång där man diskuterar material, ytbehandling, toleranser, funktionsmått m.m. Dessutom bestäms logistikparametrar för att säkerställa lager och leveranser. Informationen går sedan vidare till utvald leverantör som styr tillverkningen så effektivt som möjligt. Både vi och våra leverantörer använder oss av modern utrustning vad gäller mätning och kontrollerar noggrant under tillverkning samt dessutom en slutkontroll/avsyning innan leverans. 

Kvalitetspolicy

Hugmas verksamhet är trading med komponenter och delmontage

Vår verksamhet ska inge förtroende som en professionell samarbetspartner.

Vi tillhandahåller komponenter och delmontage i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.

Vår verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav.

Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

 

Dokumentation


Vi arkiverar alla dokument samt en detalj för att ha god spårbarhet bakåt i tiden.