X

Fräsning

Fleroperation

Fräsning, borrning och gängning i olika maskiner beroende på krav och toleranser. Värden: X=1600, Y=600, Z=500 mm. God kapacitet med höghastighetsfräsning.