X

Sandgjutning

Hos Hugma är vi experter på sandgjutning, en traditionell och mångsidig metod för att skapa skräddarsydda metallkomponenter. Vår sandgjutningsprocess följer noggrant utformade steg för att säkerställa högsta kvalitet på varje del vi producerar.

Formtillverkning hos Hugma: Vi inleder varje projekt med att skapa en exakt modell av den önskade komponenten, använder material som trä, plast eller metall för precision. Denna modell placeras sedan i en sandlåda tillsammans med ett speciellt bindemedel, vilket skapar en stabil form när sanden packas fast runt modellen. När modellen försiktigt avlägsnas, är vår sandform redo för nästa steg.

Kärntillverkning för komplexa detaljer: För att uppnå de inre formerna och komplexa geometrierna som många av våra kunders projekt kräver, skapar vi sandkärnor som placeras inuti formen. Detta steg är avgörande för att säkerställa precisionen i slutprodukten.

Gjutningsprocessen på Hugma: Vi smälter högkvalitativ metall - från järn och stål till aluminium och kopparlegeringar - i våra toppmoderna ugnar. Den flytande metallen hälls sedan noggrant i sandformens hålighet, omringande kärnan, för att forma den slutgiltiga komponenten.

Stelning och formavlägsning: Efter att metallen har svalnat och stelnat bryter vi sandformen för att avtäcka den nygjutna komponenten. Vår process tillåter sanden att återanvändas, vilket inte bara är kostnadseffektivt utan även miljövänligt.

Efterbearbetning för perfektion: Varje komponent som kommer ut från vår sandgjutningsprocess går igenom noggrann efterbearbetning. Detta kan innefatta allt från avlägsnande av överskottsmaterial till finjustering av mått och ytförbättringar, för att uppfylla våra kunders exakta specifikationer.

På Hugma engagerar vi oss för att leverera skräddarsydda gjutna komponenter med hjälp av sandgjutning, en metod som kombinerar traditionellt hantverk med modern teknik. Vårt team av experter garanterar att varje steg i processen - från formtillverkning till den slutliga efterbearbetningen - utförs med största noggrannhet och kvalitet.