X

Svarvning


Produktion sker från stång med den senaste tekniken i CNC. Även möjlighet till trycksvarvning. Diameter från 0,3 till 80 mm från stång. Alla förekommande material och seriestorlekar.

Längdsvarvning

Svarvning i som mest 12-axliga maskiner, passande för alla typer av axlar, men även mindre detaljer i medelstora och större serier. Storlek diameter upp till 32 mm.
L
ängsta axel som kan tillverkas är 4 meter.

Svarvning chuck

Bearbetning i större maskiner, antingen från massiva kutsar eller ämnen tillverkade genom gjutning, smide eller pressning. Diameter upp till 500 mm