X

Systemlösningar

Genom stor erfarenhet av systemlösningar tar vi hand om helhetsansvaret vad gäller inköp av komponenter, montering, provning, packning och distribution till slutkund om så önskas.

Som specialist finner vi lämpliga tillverkningsmetoder, lösningar för att rationalisera kundens verksamhet. I ett samarbete med Hugma får du tid till att effektivisera och förenkla för företaget inom andra områden också.

På bilderna nedan ser ni förslag på lösningar som vi tagit fram.